Plan współpracy z rodzicami

  • ZEBRANIE ORGANIZACYJNE:
- Zapoznanie z podstawa programową wychowania przedszkolnego
Sprawy organizacyjne (np. roczny plan pracy, ramowy rozkład dnia, godziny pracy przedszkola, godziny posiłków, zasady korzystania z posiłków, opłata stała, zajęcia dodatkowe, procedura odbierania dzieci, BHP w przedszkolu, wypełnienie dokumentacji) oraz informowanie o zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych
w bieżącym roku szkolnym, zapoznanie z rocznym programem przedszkola, wybór przedstawicieli do Rady Rodziców (IX 2016)

  • ZEBRANIA ANALITYCZNO-PODSUMOWUJĄCE (2 razy w roku):
- Zebranie podsumowujące obserwacje dzieci – diagnoza dzieci, zakres realizacji podstawy programowej, przegląd wytworów dzieci.(XI 2016 i V 2017)

  • SPOTKANIA INTEGRACYJNE DLA DZIECI I RODZICÓW (2 razy w roku):
- Przedszkolna Wigilia –wspólne kolędowanie (XII 2016)
- Mamo Tato pobaw się ze mną –zajęcia otwarte w grupach (X 2016,III 2017)

  • UROCZYSTOŚCI OKOLICZNOŚCIOWE Z UDZIAŁEM RODZICÓW I CZŁONKÓW RODZINY:
- Wyjazd integracyjne (X 2016)
- Dziesiąta rocznica nadania imienia szkole (4 X 2016)
- Mikołajki, Choinka noworoczna, Jasełka (XII 2016)
- Dzień Babci i Dziadka (I 2017)
- Zabawa karnawałowa (I 2017)
- Dzień Rodziny (V 2017)
- Uroczyste zakończenie roku (VI 2017)

  • PROWADZENIE STRONY TABLICY INFORMACYJNEJ DLA RODZICÓW ORAZ AKTUALIZOWANIE STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA:
- zadania wychowawczo-dydaktyczne w obrębie danego miesiąca
- informacje o planowanych wycieczkach, uroczystościach, konkursach,
- podziękowania za współpracę
- eksponowanie prac dzieci (galeria prac)
- informacje bieżące, ogłoszenia

  • KONSULTACJE INDYWIDUALNE:
- Informowanie rodziców o wynikach prowadzonych obserwacji, przeprowadzanie ankiety, wywiadów i rozmów w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

  • WSPIERANIE RODZICÓW W DZIAŁANIACH DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:
- Spotkania ze specjalistami różnych dziedzin w celu wzbogacania wiedzy pedagogicznej i zdobywania wiedzy na temat rozwoju i zdrowia dzieci.
- Spotkanie z psychologiem (X 2016)

  • UDZIAŁ RODZICÓW W DZIAŁANIACH NA RZECZ PRZEDSZKOLA:
- gromadzenie materiałów do kącików tematycznych, pomocy dydaktycznych
- udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez przedszkole (zbiórka nakrętek, baterii, )
- udział w konkursach organizowanych w przedszkolu
- pomoc rodziców w organizowaniu wycieczek i wyjść poza teren przedszkola
- wykonywanie prac użytecznych na rzecz przedszkola

  • ZAJĘCIA OTWARTE ORAZ ADAPTACYJNE:
- Zapoznanie dzieci i rodziców ze środowiskiem przedszkolnym, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi(IV,VIII 2017)
- Uczestnictwo dzieci i rodziców w zajęciach integracyjnych, zabawach ruchowych, muzycznych i plastycznych
- Obserwacja zajęć dydaktycznych (X 2016,II 2017)
Przedszkolowo.pl logo